Daily Archives: 22/06/2016


1.    Specifications:   Value Name Unit Specs System specifications Performance Kcal/h 26,000(104,000 BTU) Coolant R134A Kg 5.5 Voltage V 24 Compressor unit 558cm3/1,5A/24V Power A 85 Dimensions mm 3240 x1570 x 210 Weight Kg 250 Condensor Airflow m3/h 6000 Power A 48 Dimensions m 2150 x 1840 x 210 Weight […]

DK-26-21-01


1.     Thông số kỹ thuật:   Sản phẩm Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 26000(104 000 BTU) Ga R134A Kg 5.5 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái 558cm3/1,5A/24V Tổng dòng điện A 85 Kích thước mm 3240 x1570 x […]

DK-26-21-01


1.Specifications Value Name Unit Specs System specifications Performance Kcal/h 13,000 (52,000 BTU) Coolant R134A Kg 1.8 Voltage V 24 Compressor unit AK27- 270 cm3/1,5A/24V Power A 36 Weight Kg 70 Condensor Airflow m3/h 2400 Power A 18 Dimensions mm 1430 x 520 x 200 Weight Kg 22 Radiator Airflow m3/h 3600 […]

DK-13-21-071/Thông số kỹ thuật Nội dung Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 13000 (52.000 BTU) Ga R134A Kg 1.8 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái AK27- 270 cm3/1,5A/24V Tổng dòng điện A 36 Tổng khối lượng Kg 70 Dàn […]

DK-13-21-07

1. Specifications Value Name Unit Specs System specifications Performance Kcal/h 28,000 (112,800 BTU) Coolant R134A Kg 6.5 Voltage V 24 Compressor unit 647cm3/1,5A/24V Power A 100 Weight Kg 320 Dimensions mm 4,600 x 1,840 x 250 Condensor Airflow m3/h 8,000 Power A 64 Dimensions m 2150 x 1840 x 210 Weight […]

DK-28-21-06