Daily Archives: 11/08/2016


Với mục đích động viên, khích lệ, gắn kết tinh thần cán bộ nhân viên, Công ty Trần Quang đã tổ chức kỳ nghỉ hè 2016 cho toàn bộ CBNV. Chuyến du lịch thực sự là cơ hội giao lưu, học hỏi đầy ý nghĩa cho các thành viên trong công […]

DU LỊCH HÈ 2016