Điều hòa xe khách


1.     Thông số kỹ thuật:   Sản phẩm Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 26000(104 000 BTU) Ga R134A Kg 5.5 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái 558cm3/1,5A/24V Tổng dòng điện A 85 Kích thước mm 3240 x1570 x […]

DK-26-21-01


1/Thông số kỹ thuật Nội dung Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 13000 (52.000 BTU) Ga R134A Kg 1.8 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái AK27- 270 cm3/1,5A/24V Tổng dòng điện A 36 Tổng khối lượng Kg 70 Dàn […]

DK-13-21-07

1.     Thông số kỹ thuật: Nội dung Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 28000 (112.800 BTU) Ga R134A Kg 6.5 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái 647cm3/1,5A/24V Tổng dòng điện A 100 Tổng khối lượng Kg 320 Kích thước […]

DK-28-21-06


1. Thông Số Kỹ Thuật   Nội dung Đơn vị Thông số kỹ thuật Công suất hệ thống lạnh Năng suất lạnh Kcal/h 28000 (112.800 BTU) Ga R134A Kg R134/6.5 Điện áp V 24 Loại máy nén Cái Bitzer 647cm3 Tổng dòng điện A 105 Tổng khối lượng Kg 280 […]

DK-28-21-02