Lắp ráp điều hòa ô tô


Với nhà máy có diện tích 2000 m², Trần Quang cung cấp và lắp ráp hệ thống điều hòa cho các nhà máy sản xuất ô tô lớn trong nước.